The Last Samurai

In the face of an enemy, in the heart of one man, lies the soul of a warrior.

  • Media
  • Status
  • Rating

Movie Details

Director
Edward Zwick
Writer
Actors
Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Shichinosuke Nakamura, Koyuki, Timothy Spall, Togo Igawa, Scott Wilson, Shun Sugata, Shin Koyamada, Hiroyuki Sanada, Masato Harada, Masashi Odate, John Koyama, Satoshi Nikaido, Shintaro Wada, Sosuke Ikematsu, Aoi Minato, Shoji Yoshihara, Seizô Fukumoto, Ray Godshall Sr., Kosaburo Nomura IV, Takashi Noguchi, Noguchi Takayuki, Sven Toorvald, Yuki Matsuzaki, Mitsuyuki Oishi, Jiro Wada, Hiroshi Watanabe, Yusuke Myochin, Hiroaki Amano, Kenta Daibo, Koji Fujii, Makoto Hashiba, Shimpei Horinouchi, Takashi Kora, Shane Kosugi, Takeshi Maya, Seiji Morita, Lee Murayama, Takeru Shimizu, Shinji Suzuki, Hisao Takeda, Ryoichiro Yonekura
Runtime
2 h 34 min
Release Date
5 diciembre 2003
Genres
Drama, Action, War, History